Tietosuojapaketti SOTE

 

 

 

Viranomaisten vaatimat asiakirjat SOTE-alan yrityksille!

Sote-alalla käsitellään arkaluontoisia tietoja, joten alan yrityksillä tietosuoja on tavanomaisesti huipputasoa, ja tästä kuuluu olla myös näyttöä. Tarjoamamme Sote-paketti täyttääkin yrityksesi osoitusvelvollisuuden.

Sote-pakettimme avulla voit osoittaa, että sosiaali- tai terveydenhoitoalalla toimiva yrityksesi noudattaa voimassa olevaa tietosuojalakia ja EU:n tietosuoja-asetusta. Vältyt myös ikävältä selvitystyöltä ja sanktioilta esimerkiksi mahdollisessa tietovuoto- tai tietomurtotapauksessa.

Apua tietosuoja-asioihin

Sote-pakettiin kuuluu lainmukaiset GDPR-asiakirjat sekä tarvittavat tietosuojatekstit, joilla osoitat käsitteleväsi henkilötietoja turvallisesti ja lainmukaisesti.

Asiakirjat suunnitellaan yritysilmeesi mukaiseksi. Saat niihin oman fontin, värit ja logon. Myös kirjoitustyyli suunnitellaan yrityksesi linjaan sopivaksi.

Jos on tarpeen lisätä tietosuojatekstejä myös kotisivuillenne, asennuksesta vastaa alan ammattilainen, jolloin asennus onnistuu riskittömästi.

Aiotko sosiaalipalveluntuottajaksi?

Sote-pakettimme kattaa myös vaatimukset, jotka yrityksesi tulee täyttää päästäkseen aluehallintoviraston rekisteriin.

Tietosuojapaketti vaivattomasti

Suurin osa pakettiin tarvittavista tiedoista saadaan n. 1,5 h puhelinhaastattelun perusteella. Lisäksi saatamme pyytää tarvittavia lisätietoja sähköpostitse tai puhelimitse. Saat asiakirjaluonnokset tarkastettavaksi sähköpostilla.

Tarkastettuasi luonnokset, voit esittää muutosehdotuksia ja tarvittavia lisäyksiä joko sähköpostilla tai puhelimitse.

”Suunnitelman kirjoituskieli on yksi parhaista, mitä olen koskaan lukenut.”
Veli-Matti Parkkamäki
Terveystarkastaja
Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto

TIETOSUOJAPAKETIN SISÄLTÖ

Valmiit asiakirjat

Saat valmiiksi laaditut tietosuojaselosteet, yrityksen tarpeen mukaan. Selosteet sisältävät kaikki informaatio¬velvoitteen vaatimat tiedot.

Tietosuojaselosteita kannattaa laatia tarpeen mukaan useampi, eli eri ryhmille / henkilö­tietoryhmille omansa.

Asianmukaista on, että esimerkiksi asiakkaalle annettava tietosuojaseloste ei sisällä kuvausta työntekijöiden henkilötietojen käsittelystä.

Rekisteröityä ei myöskään saa kuormittaa ylimääräisellä tiedolla, joten siksikin on perusteltua, että hän lukee vain itseään koskevat tiedot.

Saat asiakirjan PDF- ja Word-muodossa, joten voit muokata niitä myöhemmin itse, jos tietosuojakäytännöissä tapahtuu muutoksia.

Voimassa olevan asiakastietolain mukaisesti kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujunantajien on laadittava tietoturvaan ja tietosuojaan, sekä tietojärjestelmien käyttöön liittyvä omavalvontasuunnitelma.

Paketti sisältää Thl:n mallin mukaisen tietoturvallisuuden ja tietosuojan omavalvontasuunnitelman kirjaamisen.

Saat tarvittaessa myös apua ja ohjeita sisällön suunnitteluun.

Thl:n mallin mukainen tietoturvallisuuden ja tietosuojan omavalvontasuunnitelman A- tai B-luokan tietojärjestelmille:

 1. Suunnitelman kohde
 2. Yleiset tietoturvakäytännöt
 3. Käyttöympäristön ja useiden järjestelmien yhteiset tietoturvakäytännöt
 4. Käyttövaltuuksien, pääsynhallinnan ja käytön seurannan yleiset käytännöt
 5. Kanta-palvelujen käytön tietoturvakäytännöt
 6. Tietojärjestelmät: Tietojärjestelmäkohtaiset ohjeet ja suunnitelmat.
 7. tietoturvaloukkauksen – tai poikkeaman käsittely
 8. kehittämis- ja koulutussuunnitelma

Jos kaikkia käytäntöjä ja tarvittavia ei ole vielä haastattelupuhelun aikana valmiiksi mietittynä, niin puuttuvat tiedot voi toimittaa myös haastattelun jälkeen. Puhelun aikana saat myös esimerkkejä muiden yritysten käytännöistä, jolloin suunnittelu on helpompaa. Lisäksi toimitat myös joitakin tarvittavia tietoja asiakirjoja sähköpostilla.

Asiakirjan saat Word-muodossa, joten voit päivittää sitä tarvittaessa itse.

Paketti sisältää seloste käsittelytoimista -asiakirjan, joka on sote-alalla lakisääteinen asiakirja.

Seloste käsittelytoimista on henkilötietojen käsittelyn yleinen kuvaus.. Se on tarkoitettu organisaation omaksi sisäiseksi asiakirjaksi, sekä valvontaviranomaisten käyttöön.

Asiakirjan saat PDF- ja Word-muodossa, joten voit päivittää sitä tarvittaessa itse.

Tietosuojapolitiikka on asiakirja, jossa kuvataan tiivistetysti tietosuojaa koskevat toimintatavat, periaatteet ja tietojen turvaamisen tavoitteet.

Asiakirjan tarkoituksena on antaa positiivinen ja luotettava kuva yrityksen tietoturvasta ja henkilötietojen käsittelystä.

Saat asiakirjan PDF – ja Word-muodossa, eli voit muokata sitä myöhemmin halutessasi. 

Lomakkeet henkilötietojen keräämiseen ja luovuttamiseen

https://tietosuoja.fi/rekisterinpitajan-oikeutettu-etu

Tasapainotestin avulla arvioidaan, voiko oikeutettua etua käyttää perusteena henkilötietojen käsittelylle. Tietosuojaviranomainen kehottaa laatimaan testistä myös kirjallisen kuvauksen, jolla voit tarvittaessa osoittaa, että toiminta on tietosuoja-asetuksen mukaista.

Saat selkeän lomakepohjan arvion tekemiseen.

riskit.https://tietosuoja.fi/vaikutustenarviointi

Vaikutustenarviointi on rekisteröidyn näkökulmasta tehtävä asiakirja, jonka avulla voidaan tunnistaa, arvioida ja hallita henkilötietojen käsittelyyn sisältyviä riskejä.

Vaikutustenarvointi on tehtävä esimerkiksi kun:

 • käsitellään erityisten henkilötietoryhmien tietoja
 • käytetään analyysievästeitä
 • käsitellään sijaintitietoja

Koulutus ja konsultointi

Diplomit

Saat huolellisesta ja lainmukaisesta henkilötietojen käsittelystä kertovan diplomin A4-kokoisena kehystettynä tauluna. 

Saat huolellisesta ja lainmukaisesta henkilötietojen käsittelystä kertovan diplomin kuvakkeena kotisivuillesi. Voit itse osallistua sopivan paikan ja kuvakoon valintaan. Kuva asennetaan sivuille pakattuna JPG-kuvana.

Hinta

Hintaan vaikuttaa mm. 

 • yrityksen toimiala ja tyyppi
 • yrityksen koko ja toimipaikkojen määrä
 • työntekijöiden määrä
 • henkilötietoryhmät
 • tietojen luovutukset
 • jo olemassa olevat asiakirjat
 • järjestelmät jne.

Katso alla olevat hintaesimerkit. Esimerkeissä yrityksille on tehty kaikki tarvittavat asiakirjat, oletuksena että mitään ei ole valmiina.

Varaa 10 minuutin tarvekartoitus!

Diplomikuvake kotisivuille

Kaikilla GDPR helposti -tietosuojapaketeilla on 100% tyytyväisyystakuu, eli maksat vain, jos olet tyytyväinen!

 

Hanki SOTE -tietosuojapaketti!

1. Varaa aika puhelinhaastatteluun

tai laita viestiä yhteydenottolomakkeella

Voit myös varata ajan myös sähköpostilla os. terhi@terhiisosomppi.fi tai soittamalla puh. 040 120 5789/Terhi.

2. Soitan sinulle sovittuna aikana

Haastattelussa käydään läpi asiakirjoissa tarvittavat tiedot valmiin kysymyspatteriston pohjalta. Aikaa menee n. 90 min..

3. Saat valmiin asiakirjapaketin sähköpostiisi

Saat asiakirjat tarkastettavaksi. Muutokset ja korjaukset sisältyvät hintaan.

Haluatko selvittää, mitä asiakirjoja tarvitset?

Varaa ilmainen 10 minuutin kartoituspuhelu!

Hintaesimerkkejä

GDPR helposti – Tietosuojapaketti SOTE

Hieroja Tmi

Hierojayrittäjä, jolla ei ole työntekijöitä. Tietoja luovutetaan vain verkkokauppa-alustalle ja kirjanpitoon. Ei kerää yhteystietoja markkinointirekisteriin..

Hinta 1740 € + alv. 24%

Kotiavustaja Ay

Kotipalveluyritys, jolla on yksi toimipaikka ja kolme työntekijää. Henkilötietoja luovutetaan tilitoimistolle. Ei kerää yhteystietoja markkinoinnin yhteydessä.

Hinta 2150 € + alv. 24%

Hammaslääkäriasema Oy

Hammaslääkäriasema, jolla yksi toimipaikka. Työntekijöitä on viisi, sekä yksi yhteistyökumppani alihankkijana. Tekee markkinointia, jossa kerää yhteystietoja.

Hinta 2700 € + alv. 24%

Hoivakotiketju Oy

Hoivakotiyritys, jolla on kolme toimipaikkaa. Työntekijöitä on viisikymmentä. Vastaanottaa paljon henkilötietoja. Luovuttaa tietoja mm. jalkahoitajajalle ja toimintaterapeutille.

Hinta 3200 € + alv. 24%

%d bloggaajaa tykkää tästä: