Siirry sisältöön

Tietosuojapaketti SOTE

Viranomaisten vaatimat asiakirjat SOTE-alan yrityksille!

Sote-alalla käsitellään arkaluontoisia tietoja, joten alan yrityksillä tietosuoja on tavanomaisesti huipputasoa, ja tästä kuuluu olla myös näyttöä. Tarjoamamme Sote-paketti täyttääkin yrityksesi osoitusvelvollisuuden.

Paketti sisältää myös THL:n 3/2021 määräyksen mukaan laaditun tietoturvasuunnitelman, joka otettiin käyttöön asiakastietolain muuttuessa. Tietoturvasuunnitelma korvaa aikaisemman määräyksen mukaisen tietoturvan ja tietosuojan omavalvontasuunnitelman.

Sote-pakettimme avulla voit osoittaa, että sosiaali- tai terveydenhoitoalalla toimiva yrityksesi noudattaa voimassa olevaa asiakastietolakia, tietosuojalakia ja EU:n tietosuoja-asetusta.

Vältyt myös ikävältä selvitystyöltä ja sanktioilta esimerkiksi mahdollisessa tietovuoto- tai tietomurtotapauksessa.

Apua tietosuoja-asioihin

Sote-pakettiin kuuluu lainmukaiset GDPR-asiakirjat sekä tarvittavat tietosuojatekstit, joilla osoitat käsitteleväsi henkilötietoja turvallisesti ja lainmukaisesti.

Asiakirjat suunnitellaan yritysilmeesi mukaiseksi. Saat niihin oman fontin, värit ja logon. Myös kirjoitustyyli suunnitellaan yrityksesi linjaan sopivaksi.

Jos on tarpeen lisätä tietosuojatekstejä myös kotisivuillenne, asennuksesta vastaa alan ammattilainen, jolloin asennus onnistuu riskittömästi.

Aiotko sosiaalipalveluntuottajaksi?

Sote-pakettimme sisältää GDPR-asiakirjat, jotka vaaditaan aluehallintoviraston rekisteriin tai alvittomien kotipalveluiden tuottajarekisteriin liittymisen yhteydessä. Liittyessäsi rekisteriin tarvitset myös muita asiakirjoja. Näitä ovat mm. sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelma, toimintasuunnitelma, asiakaspalautekysely, työntekijöiden toimintaohjeet, vahinkoilmoituslomakkeet jne. Jos tarvitset myös muut sosiaalipalveluntuottajan tarvitsemat asiakirjat rekisteriin pääsemiseksi, voit teettää valmiit asiakirjat täältä.

Tietosuojapaketti vaivattomasti

Suurin osa pakettiin tarvittavista tiedoista saadaan n. 1,5 h puhelinhaastattelun perusteella. Lisäksi saatamme pyytää tarvittavia lisätietoja sähköpostitse tai puhelimitse. Saat asiakirjaluonnokset tarkastettavaksi sähköpostilla.

Tarkastettuasi luonnokset, voit esittää muutosehdotuksia ja tarvittavia lisäyksiä joko sähköpostilla tai puhelimitse.

Hanki SOTE -tietosuojapaketti!

1. Varaa aika haastatteluun

Varaa aika puhelinhaastatteluun tai laita viestiä yhteydenottolomakkeella.

Voit myös varata ajan myös sähköpostilla os. terhi@terhiisosomppi.fi tai soittamalla puh. 040 120 5789/Terhi.

2. Soitan sinulle sovittuna aikana

Haastattelussa käydään läpi asiakirjoissa tarvittavat tiedot valmiin kysymyspatteriston pohjalta. Aikaa menee noin 1h.

3. Saat valmiin asiakirjapaketin sähköpostiisi

Saat asiakirjat tarkastettavaksi. Muutokset ja korjaukset sisältyvät hintaan.

TIETOSUOJAPAKETIN SISÄLTÖ

Valmiit asiakirjat:

Valmiiksi laaditut tietosuojaselosteet yrityksen tarpeen mukaan kullekin henkilötietoryhmälle. Esimerkiksi yrityksen asiakkaille ja työntekijöille tulee olla eri tietosuojaselosteet. Selosteet sisältävät kaikki informaatiovelvoitteen vaatimat tiedot.

Asiakirjat toimitetaan Word-tiedostoina. Tiedostoja voi muokata myöhemmin itse tarvittaessa.

Asiakastietolaki uudistui 1.11.2021.  Lakiuudistuksesta johtuen tieturvallisuuden ja tietosuojan omavalvontasuunnitelma on korvautunut tietoturvasuunnitelmalla, joka on enstistä omavalvontasuunnitelmaa kattavampi.

Tämä paketti sisältää THL:n määräyksen mukaisen tietoturvasuunnitelman. Saat tarvittaessa myös apua ja ohjeita sisällön suunnitteluun. Jos kaikkia käytäntöjä ja tarvittavia ei ole vielä haastattelupuhelun aikana valmiiksi mietittynä, niin puuttuvat tiedot voi toimittaa myös haastattelun jälkeen. Puhelun aikana saat myös esimerkkejä muiden yritysten käytännöistä, jolloin suunnittelu on helpompaa. Lisäksi toimitat myös joitakin tarvittavia tietoja asiakirjoja sähköpostilla.

Asiakirjan saat Word-muodossa, joten voit päivittää sitä tarvittaessa itse.

Paketti sisältää seloste käsittelytoimista -asiakirjan, joka on sote-alalla lakisääteinen asiakirja.

Seloste käsittelytoimista on henkilötietojen käsittelyn yleinen kuvaus.. Se on tarkoitettu organisaation omaksi sisäiseksi asiakirjaksi, sekä valvontaviranomaisten käyttöön.

Asiakirjan saat PDF- ja Word-muodossa, joten voit päivittää sitä tarvittaessa itse.

Tietosuojapolitiikka on asiakirja, jossa kuvataan tiivistetysti tietosuojaa koskevat toimintatavat, periaatteet ja tietojen turvaamisen tavoitteet.

Asiakirjan tarkoituksena on antaa positiivinen ja luotettava kuva yrityksen tietoturvasta ja henkilötietojen käsittelystä.

Saat asiakirjan PDF – ja Word-muodossa, eli voit muokata sitä myöhemmin halutessasi.

Saat valmiin palvelusopimuksen, jossa sovitaan mm. Tietosuojavastaavan tehtävistä, velvollisuuksista ja vastuista.

Lomakkeet henkilötietojen keräämiseen ja luovuttamiseen:

Tasapainotestin avulla arvioidaan, voiko oikeutettua etua käyttää perusteena henkilötietojen käsittelylle. Saat selkeän lomakepohjan arvion tekemiseen. Laadi testistä kirjallinen kuvaus, jolla voit osoittaa toiminnan olevan tietosuoja-asetuksen mukaista.

Vaikutustenarviointi on asiakkaan näkökulmasta tehtävä asiakirja, jonka avulla tunnistetaan ja hallitaan henkilötietojen käsittelyn riskejä.

Koulutus ja konsultointi

Saat meiltä ohjausta ja neuvontaa eri asiakirjoihin, teksteihin ja niiden kanssa toimimiseen liittyen yrityksesi tarpeiden mukaan.

Diplomit

Saat huolellisesta ja lainmukaisesta henkilötietojen käsittelystä kertovan diplomin A4-kokoisena kehystettynä tauluna.

Saat huolellisesta ja lainmukaisesta henkilötietojen käsittelystä kertovan diplomin kuvakkeena kotisivuillesi. Jos hoidamme puolestasi asennuksen kotisivuille, voit itse osallistua sopivan paikan ja kuvakoon valintaan.

Saat kuvakkeen pakattuna JPG-kuvana.

Hinta määritellään tarvekartoituksen perusteella

Hintaan vaikuttaa mm.

  • yrityksen toimiala ja tyyppi
  • yrityksen koko ja toimipaikkojen määrä
  • työntekijöiden määrä
  • henkilötietoryhmät
  • tietojen luovutukset
  • jo olemassa olevat asiakirjat
  • järjestelmät jne.

Varaa aika ilmaiseen tarvekartoitukseen. Saat tarjouksen tarvekartoituksen perusteella. Tarjous ei sido sinua mihinkään. 

Varaa tarvekartoitus

Kaikilla GDPR helposti -tietosuojapaketeilla on 100% tyytyväisyystakuu,
eli maksat vain, jos olet tyytyväinen!

Ota yhteyttä