Siirry sisältöön

GDPR-Sote- ja GDPR-SotePlus -tietosuojapaketti

Viranomaisten vaatimat asiakirjat SOTE-alan yrityksille!

Sote-alalla käsitellään arkaluontoisia tietoja, joten alan yrityksillä tietosuoja on tavanomaisesti huipputasoa, ja tästä kuuluu olla myös näyttöä. Tarjoamamme Sote- ja SotePlus -paketit täyttää yrityksesi osoitusvelvollisuuden.

Molemmat versiot sisältää myös THL:n 3/2021 määräyksen mukaan laaditun tietoturvasuunnitelman, joka otettiin käyttöön asiakastietolain muuttuessa. Tietoturvasuunnitelma korvaa aikaisemman määräyksen mukaisen tietoturvan- ja tietosuojan omavalvontasuunnitelman.

Sote-pakettiemme avulla voit osoittaa, että sosiaali- tai terveydenhoitoalalla toimiva yrityksesi noudattaa voimassa olevaa asiakastietolakia, tietosuojalakia ja EU:n tietosuoja-asetusta. Vältyt myös ikävältä selvitystyöltä ja sanktioilta esimerkiksi mahdollisessa tietovuoto- tai tietomurtotapauksessa.

Pakettiin kuuluu lainmukaiset GDPR-asiakirjat, sekä tarvittavat tietosuojatekstit, joilla osoitat käsitteleväsi henkilötietoja turvallisesti ja lainmukaisesti. Asiakirjat suunnitellaan yritysilmeesi mukaiseksi. Saat niihin oman fontin, värit ja logon. Myös kirjoitustyyli suunnitellaan yrityksesi linjaan sopivaksi.

 

Aiotko sosiaalipalveluntuottajaksi?

Sote-pakettimme sisältää GDPR-asiakirjat, jotka vaaditaan aluehallintoviraston rekisteriin tai alvittomien kotipalveluiden tuottajarekisteriin liittymisen yhteydessä. Liittyessäsi rekisteriin tarvitset myös muita asiakirjoja. Näitä ovat mm. sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelma, toimintasuunnitelma, asiakaspalautekysely, työntekijöiden toimintaohjeet, vahinkoilmoituslomakkeet jne. Jos tarvitset myös muut sosiaalipalveluntuottajan tarvitsemat asiakirjat, kysy tarjous!

Tietosuojapaketti vaivattomasti

Suurin osa pakettiin tarvittavista tiedoista saadaan n. 1,5 h puhelinhaastattelun perusteella. Lisäksi saatamme pyytää tarvittavia lisätietoja sähköpostitse tai puhelimitse. Saat asiakirjaluonnokset tarkastettavaksi sähköpostilla. Tarkastettuasi luonnokset, voit esittää muutosehdotuksia ja tarvittavia lisäyksiä joko sähköpostilla tai puhelimitse.

Hanki SOTE -tietosuojapaketti!

1. Varaa aika haastatteluun

Varaa aika puhelinhaastatteluun tai laita viestiä yhteydenottolomakkeella.

Voit myös varata ajan myös sähköpostilla os. terhi@terhiisosomppi.fi tai soittamalla puh. 040 120 5789/Terhi.

2. Soitan sinulle sovittuna aikana

Haastattelussa käydään läpi asiakirjoissa tarvittavat tiedot valmiin kysymyspatteriston pohjalta. Aikaa menee noin 1h.

3. Saat valmiin asiakirjapaketin sähköpostiisi

Saat asiakirjat tarkastettavaksi. Muutokset ja korjaukset sisältyvät hintaan.

Miksi valita GDPR-Sote- tai GDPR-SotePlus -tietosuojapaketti?

Vaatimustenmukaiset GDPR-dokumentit

Hoidamme kaikki GDPR-asiakirjat ja GDPR-informaation puolestasi. Varmistamme, että yrityksesi täyttää asiakastietojen ja EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset, edistäen samalla rekisteröityjen luottamusta tietosuojaan.

Tietosuoja-asioiden täysi hallinta ja kustannussäästöt

Tarjoamme ratkaisun, joka antaa sinulle täyden hallinnan yrityksesi tietosuoja-asioiden toteuttamiseen ilman jatkuvia kk- tai vuosimaksuja. Säästät huomattavia kustannuksia ja voit päivittää tietosuojaasi tarpeen mukaan ilman lisäkuluja.

Asiantuntijan tuki ja neuvonta

Käymme yhdessä läpi yrityksesi tietosuojakäytännöt ja tarvittaessa parannamme niitä. Kun asiakirjasi ovat valmiit, saat apua niiden tarkastamiseen, jotta voit varmistaa, että GDPR-asiakirjat ja verkkosivusi ovat täydellisessä kunnossa.

GDPR-tekstit verkkosivuillesi

Tietosuojapakettimme kattaa kaiken, mukaan lukien evästeilmoituksen, ja huolehtii, että yrityksesi verkkosivujen GDPR-tekstit ovat sijoitettu asianmukaisesti sivuillesi. Valitse Sote tai SotePlus -ratkaisumme, niin varmistamme, että verkkosivusi täyttävät tietosuoja-asetusten vaatimukset.

Ajan ja resurssien säästö

Säästät arvokasta aikaa ja resursseja, kun hoidamme vaaditun dokumentoinnin ja verkkosivujen päivityksen puolestasi. Voit keskittyä omaan liiketoimintaasi luottaen siihen, että tietosuojaasi ja verkkosivuihisi liittyvät asiat ovat ammattitaitoisissa käsissä.

Korkea tietosuojataso

Luottaessasi meihin GDPR-asiakirjojen ja verkkosivujen päivityksen suhteen, voit olla varma, että yrityksesi tietosuoja on korkealla tasolla ja täyttää GDPR-asetuksen ja asiakastietolain vaatimukset.

Sote-versiossa saat ohjeet tekstien ja evästeilmoituksen päivitykseen itse, kun taas SotePlus-versiossa teemme asennukset puolestasi.

Varaa ilmainen strategiapuhelu!

Tarvitsetko apua päätöksenteossa? Varaa ilmainen tarvekartoituspuhelu nyt! Keskustelemme yhdessä yrityksesi haasteista ja arviomme sopiiko GDPR-SOTE -paketti juuri sinun yrityksellesi.

Puhelun aikana saat selkeän käsityksen yrityksesi tarpeista ja siitä, miten voimme auttaa. Puhelu ei sido sinua mihinkään.

Varaa puhelu

TIETOSUOJAPAKETIN SISÄLTÖ

Tietosuojaperiaatteiden sisäänrakennettu toteutuminen:

Asiakastietolaki uudistui 1.11.2021.  Lakiuudistuksesta johtuen tieturvallisuuden ja tietosuojan omavalvontasuunnitelma on korvautunut tietoturvasuunnitelmalla, joka on enstistä omavalvontasuunnitelmaa kattavampi. Tietoturvasuunnitelma on kuvaus yrityksen henkilötietojen käsittelystä ja siihen liittyvistä käytännöistä ja turvatoimista. Suunnitelma laaditaan yhdeksi asiakirjaksi, josta selkeän sisällysluettelon avulla löydät tiedot helposti. Hyvin laaditun suunnitelman avulla yrityksellä on myös paremmat mahdollisuudet seurata ja kehittää tietosuojan tasoa.

Sote-paketti sisältää THL:n määräyksen mukaan laaditun tietoturvasuunnitelman, joka otettiin käyttöön asiakastietolain muuttuessa. Tietoturvasuunnitelma toimii samalla ns. tietotilinpäätöksenä. Tietotilinpäätöksen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva tiedon, tietoturvallisuuden ja tietosuojan hallinnan tilasta.

Asiakirjan saat Word-muodossa, joten voit päivittää sitä tarvittaessa itse.

Seloste käsittelytoimista -asiakirja on lakisääteinen asiakirja, joka sisältää tiivistetyn kuvauksen henkilötietojen käsittelystä. Se on tarkoitettu organisaation sisäiseksi asiakirjaksi sekä valvontaviranomaisten käyttöön.

Asiakirja toimitetaan sinulle valmiiksi laadittuna Word-muodossa, joten voit tarvittaessa päivittää sitä itse. Tämä mahdollistaa joustavan ja vaivattoman asiakirjan ylläpidon yrityksessäsi, kun voit helposti tehdä tarvittavia muutoksia ja päivityksiä.

Tietosuojapolitiikka on asiakirja, jossa kuvataan tiivistetysti tietosuojaa koskevat toimintatavat, periaatteet ja tietojen turvaamisen tavoitteet. Tarjoamme sinulle räätälöidyn tietosuojapolitiikan tekstin, joka sopii yrityksesi tarpeisiin. Valitessasi Sote-paketin saat ohjeet tietosuojapolitiikan tekstin asentamiseen verkkosivuillesi. Jos valintasi on sen sijaan SotePlus-paketti, asennus verkkosivuillesi sisältyy palvelun hintaan.

Tietosuojapolitiikan teksti voidaan laittaa myös yrityksen verkkosivuille, ja sen julkaisemisella on useita hyötyjä:

  • Lainsäädännön noudattaminen: Tietosuojapolitiikan julkaiseminen auttaa yritystä noudattamaan soveltuvaa tietosuoja- ja yksityisyydensuojalainsäädäntöä. Näin yritys osoittaa sitoutumisensa henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn ja suojaukseen.
  • Asiakkaiden luottamuksen rakentaminen: Tietosuojapolitiikka luo asiakkaille luottamusta yrityksen toimintaan. Se osoittaa, että yritys pitää tärkeänä henkilötietojen suojaamista ja noudattaa parhaita tietosuojakäytäntöjä.
  • Tiedonsaannin selkeys: Tietosuojapolitiikka tarjoaa selkeät tiedot siitä, mitä tietoja yritys kerää, miten niitä käsitellään ja säilytetään. Asiakkaat voivat tutustua politiikkaan ja ymmärtää, miten heidän henkilötietojaan käytetään ja suojataan.
  • Vastuun osoittaminen: Julkaistu tietosuojapolitiikka osoittaa, että yritys kantaa vastuunsa henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä. Se luo läpinäkyvyyttä ja auttaa yritystä vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin tietosuoja-asioista.
  • Sidosryhmien odotusten täyttäminen: Joillakin yrityksillä on sidosryhmiä, kuten asiakkaita, yhteistyökumppaneita tai rahoittajia, jotka edellyttävät näkyvää tietosuojapolitiikkaa. Julkaistu politiikka auttaa täyttämään näiden sidosryhmien odotukset ja vaatimukset.

Tietosuojapolitiikan julkaiseminen verkkosivuilla on tärkeä askel kohti avoimuutta, luottamusta ja lainsäädännön noudattamista. Se auttaa yritystä osoittamaan sitoutumisensa tietosuojaan ja luo vahvan perustan asiakkaiden luottamukselle.

Saat asiakirjan Word-muodossa, eli voit muokata sitä myöhemmin halutessasi.

Rekisteröidyn informointi

Valmiit GDPR-tietosuojaselosteet 

Saat valmiiksi laaditut tietosuojaselosteet yrityksen tarpeen mukaan kullekin henkilötietoryhmälle. Viranomaisten suositusten mukaan tietosuojaselosteet tulisi tehdä erikseen eri rekisteröityjen ryhmille. Tämä tarkoittaa, että jokaiselle ryhmälle, kuten asiakkaille, työntekijöille ja alihankkijoille, tulisi olla oma tietosuojaseloste. Näissä selosteissa kerrotaan selkeästi ja ymmärrettävästi kunkin ryhmän henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, kesto ja muut asiaan liittyvät tiedot. Näin jokainen rekisteröity saa tarvittavat tiedot omasta henkilötietojensa käsittelystä.

Saat tietosuojaselosteet käyttöösi sekä Word-tiedostoina, että PDF-versioina. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden muokata selosteita tarpeen mukaan, sekä jakaa niitä eri kanavissa. Voit tulostaa selosteet tarvittaessa fyysisessä muodossa tai lähettää ne sähköpostin liitteenä. Tämä varmistaa, että sinulla on käytettävissäsi sopivat tiedostomuodot tietosuojaselosteiden säilyttämiseen ja jakamiseen liiketoimintasi tarpeiden mukaisesti.

Tietosuojaselosteet verkkosivuille

GDPR-Sote: Saat ohjeet tietosuojaselosteiden asentamiseksi verkkosivuille. Voit asentaa tietosuojaselosteet haluamallasi tavalla, ja voimme tarvittaessa suunnitella ja ehdottaa yrityksellesi sopivaa ratkaisua.

GDPR-SotePlus: Saat valmiit tietosuojaselosteet asennettuna myös suoraan verkkosivuillesi. Asennus voidaan toteuttaa joko monitasoisena tietosuojaselosteena tai tietosuojan hallintapaneelina, valintasi mukaan.

Verkkosivustojen käyttäjäkokemuksen kannalta evästeasetusten hallinta on keskeisessä asemassa. Se valistaa kävijöitä evästeiden keräämisen syistä ja mahdollistaa heille evästeiden hyväksymisen tai hallinnan selkeästi. On myös oleellista, että evästeasetukset ovat linjassa tiukkojen tietosuoja-asetusten kanssa.

GDPR-Sote: Palvelu sisältää ohjeet evästeilmoituksen asentamiseen ja päivittämiseen. Tarjoamme myös tarvittaessa ohjausta, neuvontaa sekä tarkastuksen varmistaaksemme, että evästeilmoitus toimii moitteettomasti sivustollasi.

GDPR-SotePro: Palvelu kattaa evästeasetuksen päivityksen tai kokonaan uuden evästeasetuksen asentamisen verkkosivustollesi. Tämä palvelu sisältää suunnittelun, räätälöinnin ja teknisen valmistelun. Integroimme myös evästeasetuksen saumattomasti verkkosivustoosi, tarjoten kävijöille selkeän ja informatiivisen näkymän evästeiden käytöstä.

Riskiarviot:

Tasapainotesti on dokumentti, jonka avulla arvioidaan, onko oikeutettu etu pätevä peruste henkilötietojen käsittelylle. Se auttaa yritystäsi varmistamaan, että henkilötietojen käsittely on lainmukaista ja tasapainossa yksityisyyden suojan kanssa. Paketti sisältää valmiin lomakkeen tasapainotestien tekemiseen.

Lomake sisältää kysymykset ja ohjeet, joiden avulla voit arvioida, täyttyvätkö oikeutetun edun vaatimukset henkilötietojen käsittelyn osalta. Lomake on suunniteltu helpottamaan prosessia ja varmistamaan, että kaikki tarvittavat näkökohdat otetaan huomioon.

Tarvittaessa voimme myös tehdä tarvittavat tasapainotestit kanssasi yhteistyössä. Autamme sinua arvioimaan henkilötietojen käsittelyn oikeutetun edun perusteita ja varmistamaan, että kaikki vaatimukset täyttyvät. Tavoitteenamme on tarjota sinulle luotettava ja ammattimainen palvelu, joka auttaa yritystäsi noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja varmistamaan lainmukaisen henkilötietojen käsittelyn.

Vaikutustenarviointi on asiakirja, joka auttaa arvioimaan henkilötietojen käsittelyn vaikutuksia yksityisyyteen. Paketti sisältää valmiin lomakkeen tarvittavien vaikutustenarviointien tekemiseen.

Vaikutustenarviointi on keskeinen osa tietosuojaa ja auttaa yritystäsi ymmärtämään, miten henkilötietojen käsittely voi vaikuttaa yksilöiden yksityisyyteen ja tietosuojaan. Saat valmiin lomakkeen, joka sisältää kattavat kysymykset ja ohjeet vaikutustenarvioinnin suorittamiseen. Lomakkeen avulla voit arvioida ja dokumentoida henkilötietojen käsittelyn riskejä ja toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä riskien hallitsemiseksi.

Tarvittaessa voimme myös tehdä tarvittavat vaikutustenarvioinnit kanssasi yhteistyössä. Autamme sinua tunnistamaan ja arvioimaan henkilötietojen käsittelyn mahdollisia riskejä ja vaikutuksia, sekä suosittelemaan sopivia toimenpiteitä riskien vähentämiseksi ja täytämme lomakkeet halutessasi valmiiksi puolestanne.

Näin voit varmistaa tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttymisen ja luottamuksen säilymisen asiakkaiden ja sidosryhmien keskuudessa.

Henkilöstö ja henkilötietojen käsittelijät

Tämä paketti sisältää yrityksellesi räätälöidyt ohjeet ja valmiit materiaalit henkilöstön tietosuojakoulutukseen ja perehdytykseen. Näiden avulla voit varmistaa, että koko henkilöstö ymmärtää tietosuojan merkityksen ja osaa toimia oikein henkilötietojen käsittelyssä.

Valmiit materiaalit tekevät koulutuksen ja perehdytyksen järjestämisestä helppoa ja vaivatonta, ja tavoitteenamme on varmistaa, että kaikki työntekijät ovat tietoisia yrityksen tietosuojakäytännöistä ja toimivat niiden mukaisesti. Tämä paketti tarjoaa tehokkaan ja kustannustehokkaan ratkaisun yrityksesi tietosuojan hallintaan.

Tietosuojavastaavan palvelusopimus

Paketti sisältää valmiin palvelusopimuksen, jossa määritellään selkeästi tietosuojavastaavan tehtävät, velvollisuudet ja vastuut. Sopimus luo selkeän roolijaon ja määrittää vastuualueet, jotta tietosuojakäytännöt noudatetaan asianmukaisesti.

Tietosuojavastaavia koskevat ohjeet

Lisäksi saat kattavat ohjeet tietosuojavastaavan roolissa toimivalle henkilölle. Ohjeet tarjoavat tärkeää tietoa ja käytännön neuvoja, joiden avulla tietosuojavastaava voi tehokkaasti hoitaa tehtävänsä ja varmistaa tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämisen.

Koulutus ja konsultointi:

Saat palveluun liittyvää ohjausta ja neuvontaa tarpeen mukaan. Lisäksi saat ohjeita tietosuojan päivittämiseen ja ylläpitoon.

Tarjoamme asiantuntevaa ohjausta ja neuvontaa tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Autamme sinua selkeyttämään prosessia ja saavuttamaan tietosuojan tavoitteet. Saat käyttöösi arvokasta materiaalia, joka auttaa sinua ymmärtämään tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja noudattamaan niitä tehokkaasti.

Haluamme varmistaa, että olet ajan tasalla tietosuojakäytännöistä ja voit toteuttaa tarvittavat toimenpiteet vaivattomasti. Olemme täällä auttamassa sinua matkalla kohti tietosuojan tehokasta päivittämistä ja ylläpitoa.

Hinnasto:

  • ammatinharjoittaja / yksinyrittäjä – 3300 € +alv. 24 %

  • pienyritys – 3600 € +alv.24 %

Hinnat sisältävät koko paketin. Mikäli yrityksellänne on valmiita asiakirjoja, ne huomioidaan hinnassa. Tarvittaessa räätälöimme tarjouksen, jos tarpeenne eroavat paketin sisällöstä.
Muille organisaatioille tarjoamme mielellämme räätälöidyn tarjouksen. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

 

Varaa haastattelu

Kaikilla GDPR helposti -tietosuojapaketeilla on 100% tyytyväisyystakuu,
eli maksat vain, jos olet tyytyväinen!

Ota yhteyttä

× Hei, voinko auttaa?