Siirry sisältöön

GDPR kuntoon kuukaudessa

Selkeä polku GDPR-vaatimusten täyttämiseen

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) noudattaminen voi vaikuttaa ensin monimutkaiselta, mutta me teemme sen sinulle helpoksi. Tarjoamme selkeän ja käytännöllisen tavan varmistaa, että yrityksesi täyttää kaikki GDPR:n vaatimukset, mukaan lukien osoitusvelvollisuus.

Osoitusvelvollisuus tarkoittaa, että yrityksesi tai organisaatiosi on kyettävä osoittamaan ja dokumentoimaan, että se noudattaa tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia henkilötietojen käsittelyssä. Tämä varmistaa avoimuuden ja vastuullisuuden henkilötietojen käsittelyssä.

Tämän valmennuksen avulla saat ohjatusti luotua tarvittavat asiakirjat ja päivitettyä verkkosivusi viranomaisten vaatimusten mukaiseksi. Ei enää turhaa päänvaivaa tietosuojasta – me opastamme sinut läpi prosessin helposti ja vaivattomasti.

 

Mitä valmennuksen aikana tapahtuu?

Valmennuksen aikana sitoudut säännölliseen ja johdonmukaiseen työskentelyyn tietosuoja-asioiden parissa. Panostat valmennukseen muutaman tunnin viikossa, jotta varmistat, että olet täysin valmis GDPR-vaatimusten täyttämiseen kuukauden kuluessa. Valmennus on suunniteltu niin, että voit edetä johdonmukaisesti ja hallitusti kohti GDPR-noudattamista ilman täysipäiväistä työskentelyä.

Valmennuksen vaiheet:

🔹Alkukartoitus ja toimintasuunnitelma: Valmennus alkaa perusteellisella alkukartoituksella ja räätälöidyllä toimintasuunnitelmalla. Tämä vaihe auttaa sinua ymmärtämään organisaatiosi tarpeet ja tavoitteet.

🔹Kirjalliset ohjeet: Saat selkeät ja yksityiskohtaiset ohjeet, jotka ohjaavat sinua vaihe vaiheelta kohti tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämistä ja organisaatiosi täydellistä GDPR-noudattamista.

🔹Henkilökohtainen ohjaus: Saat henkilökohtaista ohjausta, joka sisältää tekstien tarkistamista, kommentointia ja tukea WhatsAppin välityksellä. Tämä varmistaa, että olet oikeilla jäljillä koko matkan ajan. Tukea on saatavilla 6 päivänä viikossa.

Valmennus kestää tyypillisesti 1 kuukauden, mutta saat tarvittaessa ohjausta 3 kuukauden ajan.

Tietosuoja-asioiden kunnossa pitämisellä on monia etuja yritykselle

🔹 Riskien minimointi: Asianmukaisesti hoidettu tietosuoja vähentää riskejä ja auttaa estämään mahdolliset laiminlyönnistä aiheutuvat ongelmat, kuten toiminnan keskeytymisen tietoturvahäiriön vuoksi.

🔹 Lakisääteisten vaatimusten noudattaminen: GDPR-asetuksen noudattaminen on laillinen velvoite. Kun yrityksesi noudattaa näitä lakeja, se välttää mahdolliset ongelmat, jotka voivat syntyä tietosuojaännösten rikkomisesta.

🔹 Kustannusten hallinta: Hyvin hallitut tietosuojaprosessit voivat auttaa vähentämään tietoturvahäiriöiden ja tietomurtojen aiheuttamia vahinkoja ja siten säästää yrityksesi merkittäviä kustannuksia.

🔹 Luottamus, maineen vahvistaminen ja pitkäaikaiset suhteet: Kun asiakkaat, kumppanit ja sidosryhmät tietävät, että heidän henkilötietonsa ovat turvassa, se luo luottamusta, vahvistaa mainettasi ja edistää pitkäaikaisia suhteita.

🔹 Sakkojen ja sanktioiden välttäminen: Asianmukainen tietosuojan hallinta auttaa välttämään mahdolliset sakot ja sanktiot, joita voivat olla esimerkiksi tietosuoja-asetuksen rikkomisesta aiheutuvat taloudelliset seuraamukset.

🔹 Uudet liiketoimintamahdollisuudet ja kansainvälinen laajentuminen: GDPR:n noudattaminen voi avata ovia uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin ja yhteistyöhön, joita aiemmin ei ehkä ollut saatavilla. Se mahdollistaa myös yrityksesi laajentumisen kansainvälisille markkinoille, koska se täyttää eurooppalaisten asiakkaiden vaatimukset ja asettaa standardit myös muille alueille.

 


Tietosuoja ei ole pelkkä lakisääteinen vaatimus, vaan myös strateginen etu, joka vahvistaa suhteesi asiakkaisiin, kumppaneihin ja muihin sidosryhmiin. Se on avain riskien minimoimiseen, lakien noudattamiseen, kustannusten hallintaan ja luottamuksen rakentamiseen. Näin saavutat kilpailuetua ja parannat yrityksesi mainetta.


 

Mitä saat tästä valmennuksesta?

✓ GDPR asetuksen perusteet selkokielellä

Opit tietosuoja-asetuksen (GDPR) keskeiset periaatteet ymmärrettävässä ja käytännönläheisessä muodossa.

✓ Opit ymmärtämään omaa yritystäsi koskevat vaatimukset

Tunnistat tietosuoja-asetuksen erityiset vaatimukset, jotka koskevat juuri sinun liiketoimintaasi, ja opit toimimaan niiden mukaisesti.

✓ Valmiit pohjat ja ohjeet GDPR-asiakirjoille

Tarjoamme sinulle paitsi valmiit pohjat kaikkiin tarvittaviin GDPR-asiakirjoihin, myös kattavat ohjeet, joiden avulla voi tehdä yrityksellesi täysin valmiit ja ammattimaiset asiakirjat.

✓ Verkkosivut GDPR-asetuksen vaatimusten mukaiseksi

Saat selkeät ohjeet ja työkalut, joiden avulla päivität yrityksesi verkkosivut täyttämään GDPR-asetuksen vaatimukset.

GDPR kuntoon kuukaudessa -valmennus tekee tietosuojaprosessien hallinnasta helppoa ja säästää rahaa.

Saat omassa hallinnassasi olevan, itsenäisesti päivitettävän ja selkeän GDPR-kokonaisuuden, mikä vähentää konsulttikuluja ja järjestelmähankintoja.

Samalla vapautat resursseja liiketoiminnan kasvulle, pitäen GDPR-vaatimukset ajan tasalla.

Varaudu kevään GDPR-valmennukseen!

Haluatko varmistaa, että yrityksesi tietosuojakäytännöt ovat ajan tasalla? Vaikka emme ole vielä vahvistaneet tulevan valmennuksen aloituspäivää ja hintaa, voit jo nyt ottaa askeleen eteenpäin ja varata paikkasi.

Lähettämällä sähköpostia osoitteeseen terhi@gdprhelposti.com, otsikolla ”GDPR-valmennuksen ennakkoilmoittautuminen”, varmistat, että saat kaikki tärkeät tiedot heti kun ne julkaistaan.

Ota yhteyttä tänään ja varmista, että olet valmiina kun valmennus alkaa!

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

GDPR kuntoon kuukaudessa -valmennus on suunniteltu tarjoamaan perusteellinen ymmärrys GDPR:n noudattamisesta, keskittyen erityisesti osoitusvelvollisuuden täyttämiseen ja lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen.

Valmennuksen aikana käsittelemme seuraavia alueita:

 1. GDPR:n perusteet: Syvennymme GDPR:n taustaan, tarkoitukseen sekä keskeisiin käsitteisiin ja määritelmiin.
 2. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet: Tutustumme henkilötietojen käsittelyn keskeisiin periaatteisiin, kuten tietosuojaperiaatteisiin ja tietojen minimointiin.
 3. Osoitusvelvollisuuden ja dokumentointivelvoitteiden hallinta: Opastamme, miten täyttää GDPR:n osoitusvelvollisuus ja dokumentointivelvoitteet.
 4. Tietosuojaprosessien arviointi ja kehittäminen: Autamme arvioimaan ja kehittämään organisaation tietosuojakäytäntöjä ja -prosesseja.
 5. Tietosuojavastaavan rooli: Käsittelemme tietosuojavastaavan roolia ja vastuita GDPR:n mukaisesti.
 6. Tietosuoja- ja GDPR-asiakirjojen laatiminen: Annamme pohjia ja ohjeita tietosuoja- ja GDPR-asiakirjojen laatimiseen, kuten tietoturvasuunnitelman ja tietosuojaselosteiden laatimiseen.
 7. Henkilöstön koulutus ja perehdytys: Tarjoamme ohjeet ja materiaalit henkilöstön koulutukseen ja perehdytykseen GDPR:n osalta.
 8. Verkkosivujen GDPR-kuntoon laittaminen: Ohjaamme, miten laittaa yrityksesi verkkosivut GDPR:n osalta kuntoon, mukaan lukien evästeilmoituksen ja tietosuojaselosteiden laatiminen.

Valmennuksessa tarjoamme tarvittavat työkalut ja ohjeet, jotta voit räätälöidä GDPR:n vaatimukset liiketoimintasi tarpeisiin.

Valmennuksemme on suunniteltu tarjoamaan arvokasta tietoa ja ohjausta kaikille, jotka ovat mukana yrityksen tietosuojaprosessissa. Se sisältää hyödyllisiä tietoja ja käytännön neuvoja tietosuojavastaaville, tietosuojasta vastaaville sekä kaikille muille henkilöille, jotka osallistuvat yrityksen tietosuojatoimiin. Alla on esimerkkejä niistä, jotka voisivat hyötyä valmennuksestamme:

 • Tietosuojavastaavat: Valmennus tarjoaa heille syvällistä tietoa GDPR:n vaatimuksista ja auttaa heitä ohjaamaan yritystä tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.
 • Tietosuojasta vastaavat: Valmennus auttaa näitä henkilöitä ymmärtämään, miten GDPR vaikuttaa heidän vastuualueisiinsa ja miten varmistaa noudattaminen.
 • Sihteerit ja tukihenkilöt: Jos he ovat vastuussa yrityksen tietosuojatoimien kirjaamisesta, valmennus tarjoaa heille tarvittavat tiedot ja ohjeet tähän tehtävään.
 • Yrityksen päättäjät: Valmennus auttaa heitä ymmärtämään GDPR:n liiketoimintaan liittyvät vaikutukset ja varmistamaan, että yritys noudattaa lakeja ja säädöksiä.
 • Toimitusjohtajat: Valmennus antaa heille korkean tason katsauksen GDPR:n merkityksestä ja siitä, miten se voi vaikuttaa yrityksen strategiaan ja maineeseen.

Yhteenvetona valmennus on suunniteltu tarjoamaan kattavaa tietoa GDPR:stä erilaisille yrityksen jäsenille, jotta kaikki voivat osallistua tietosuojan parantamiseen ja noudattamiseen.

GDPR kuntoon kuukaudessa -valmennus on suunniteltu yritys- tai organisaatiokohtaiseksi, mikä tarkoittaa, että se on avoin kaikille, jotka hoitavat yrityksen tai organisaation tietosuoja-asioita. Olitpa sitten tietosuojavastaava, tietosuojasta vastaava, sihteeri, päättäjä tai toimitusjohtaja, tämä valmennus on sinua varten. Se mahdollistaa osallistumisen ja oppimisen kaikille organisaation jäsenille, jotka tarvitsevat tietoa GDPR:n vaatimuksista ja sen noudattamisesta.

Valmennus on suunniteltu niin, että voit suorittaa sen tehokkaasti kuukauden sisällä. Kuitenkin ymmärrämme, että jokaisen yrityksen tarpeet ja aikataulut voivat vaihdella. Siksi tarjoamme joustoa ja mahdollisuuden venyttää valmennusta jopa kuuteen kuukauteen, jos haluat edetä rauhallisemmin.

Valmennuksen aikana et saa pelkästään perusteellista opastusta tietosuoja-asioiden parissa, vaan myös kattavat ohjeet tietosuoja-asiakirjojen päivittämiseen. Tämä takaa, että voit päivittää ja hallinnoida tietosuoja-asioitasi itsenäisesti myös valmennusjakson jälkeen.

Saat tarvittaessa ohjausta ja tukea koko kahden kuukauden ajalta, joten voit olla varma, että kaikki tietosuojan osa-alueet tulevat tutuiksi ja hoidetuiksi.

Tietosuojakoulutuksemme on varustettu erinomaisella tukipalvelulla, joka takaa sinulle sujuvan oppimiskokemuksen. Ymmärrämme, että tietosuojaan liittyvissä asioissa voi herätä epävarmuutta ja kysymyksiä. Siksi haluamme tarjota sinulle seuraavat tukipalvelut:

 • Henkilökohtainen ohjaus: Vaikka valmennus on suunniteltu itsenäiseen opiskeluun, olemme aina valmiina auttamaan sinua. Jos olet epävarma jostakin asiasta tai kaipaat varmistusta oikeasta toimintatavasta, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.
 • Vastaamme kysymyksiisi: Kysymyksiisi vastaamme nopeasti. Yleensä saat vastauksen saman päivän aikana, mutta viimeistään seuraavana päivänä. Haluamme, että sinulla on tarvittavat tiedot ja varmuus tietosuojakysymyksissä.
 • Monipuoliset yhteydenottotavat: Voit ottaa meihin yhteyttä useilla eri tavoilla. Voit lähettää meille sähköpostia, viestejä WhatsAppin kautta (mukaan lukien ääniviestit) tai varata erikseen ajan puhelinkeskustelulle. Valitse itsellesi sopivin tapa saada tarvitsemasi ohjaus.
 • Palaute on meille arvokasta: Toivomme aktiivista palautetta, ja kannustamme sinua ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä. Haluamme tehdä valmennuksestamme mahdollisimman tehokkaan ja toimivan, ja arvostamme palautettasi suuresti.

Tavoitteenamme on tehdä GDPR-oppimisesta ja sen käytännön soveltamisesta mahdollisimman sujuvaa ja helppoa. Olipa kyseessä sitten koulutusmateriaalien ymmärtäminen, tietosuojavaatimusten selvittäminen tai käytännön ohjeiden tarve, olemme täällä tukemassa sinua koko matkasi ajan.

Molemmat palvelut on suunniteltu auttamaan yrityksiä ymmärtämään ja noudattamaan GDPR:n vaatimuksia. Kuitenkin niiden toimitustavassa ja hinnoittelussa on eroja:

 • Toimitustapa:
  • GDPR kuntoon kuukaudessa on valmennusmuotoinen. Se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tehdä osa työstä itse ohjeiden avulla, jolloin säästetään kustannuksissa. Valmennuksen aikana voit esittää kysymyksiä, joihin vastataan yleensä saman päivän aikana, mutta viimeistään seuraavana päivänä. Lisäksi saat käyttöösi valmennusalustan, joka jää pysyvästi yrityksen käyttöön.
  • GDPR helposti – Tietosuojapaketti on avaimet käteen -paketti, joka on räätälöity yksittäisen yrityksen tarpeisiin ja jossa kaikki toteutetaan yrityksen puolesta.
 • Hinta:
  • Valmennus on edullisempi vaihtoehto. Se sopii yrityksille, jotka ovat valmiita tekemään osan työstä itse.

Kyllä, valmennus on hyödyllinen myös niille yrityksille, jotka ovat jo toteuttaneet joitakin GDPR-toimenpiteitä. Tässä muutamia perusteluja:

 • Tarkistus ja päivitys: Vaikka yritykselläsi olisi jo tiettyjä toimenpiteitä tehtynä, valmennus tarjoaa mahdollisuuden tarkistaa ja päivittää olemassa olevat toimenpiteet ja asiakirjat. Lainsäädännön, ohjeiden tai yrityksen omien toimintojen muuttuessa on tärkeää, että myös GDPR-toimenpiteet pysyvät ajan tasalla.
 • Kokonaisvaltainen ymmärrys: Valmennus syventää ymmärrystäsi GDPR:stä kokonaisuutena, ja voit näin varmistaa, että yrityksesi toimenpiteet ovat kattavat ja tehokkaat.
 • Mallitekstit ja päivitysohjeet: Vaikka sinulla olisi joitakin asiakirjoja valmiina, valmennus tarjoaa käyttöösi mallitekstejä, joita voit verrata omiin ja tarvittaessa muokata niitä. Lisäksi saat ohjeita ja vinkkejä toimenpiteiden päivittämiseen tulevaisuudessa.
 • Ennakointi ja tulevat muutokset: GDPR:n ympärillä voi tapahtua muutoksia ja tarkennuksia. Valmennuksen myötä pysyt ajan tasalla näistä muutoksista ja voit ennakoida tulevia vaatimuksia.

Yhteenvetona, vaikka olisitkin jo ottanut joitakin askeleita GDPR:n suuntaan, valmennus tarjoaa kattavan ja ajantasaisen lähestymistavan, joka vahvistaa ja täydentää olemassa olevaa tietämystäsi ja toimenpiteitäsi.

Kaikilla GDPR helposti – Avaimet käteen -ratkaisuilla on 100% tyytyväisyystakuu, joten maksat vain, jos olet tyytyväinen!

Ota yhteyttä

× Hei, voinko auttaa?