4. Arkaluontoiset tiedot ja erityiset henkilötietoryhmät

Sivun aiheena: Mitä erityisen henkilötietoryhmän henkilötiedot ovat ja milloin, kuka ja missä tilanteessa arkaluontoisia tietoja on oikeus kerätä ja käyttää.

Erityisen henkilötietoryhmän henkilötietojen käsittely on pääsääntöisesti kiellettyä. Arkaluontoisia tietoja on oikeus kerätä ja käyttää vain poikkeuksellisesta syystä. Jos arkaluontoisia tietoja saisi käyttää vapaasti, niiden käyttämiseen halventamis- ja loukkaamistarkoitukseen olisi suurempi.

Arkaluonteiset tiedot kuuluvat lainsäädännön mukaan erityisiin henkilötietoryhmiin ja näiden henkilötietojen käsittely on pääsääntöisesti kiellettyä. Laissa on kuitenkin useita poikkeuksia käsittelykieltoon, jotta yhteiskunnan palvelut voivat toimia asianmukaisesti.

Erityisiä henkilötietoja ovat sellaiset henkilötiedot, joista ilmenee:

 • Rotu tai etninen alkuperä
 • Poliittiset mielipiteet
 • Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus
 • Ammattiliiton jäsenyys
 • Geneettisten tai biometrinen tietojen käsittely (esim. DNA, sormenjälki, kasvojentunnistus, iiristunnistus)
 • Terveyttä koskevia tietoja
 • Seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevia tietoja

Näitä tietoja on suojeltava erityisen tarkasti, koska niiden käsittely voi aiheuttaa huomattavia riskejä henkilön perusoikeuksille ja -vapauksille.

SOTE -tietosuojapaketti

Sopii sosiaali- ja terveysalan yksityisille, jotka ovat liittyneet Kanta-järjestelmään, tai joilla on käytössään sähköinen potilastietojärjestelmä.

Avaimet käteen -paketti, jonka avulla saa kaikki viranomaisten vaatimat asiakirjat kuntoon.

Esimerkkejä yksityisen puolen yrityksistä ja ammattiryhmistä, jotka saavat käsitellä erityisiä henkilötietoja.

Arkaluontoisia henkilötietoja voivat kerätä terveydenhuollon ja sosiaalialan yritykset, joilla on:

 • Valviran lupa tuottaa sosiaalihuollon palveluita,
 • Valviran tuottaa terveydenhuollon palveluita tai
 • yritykset jotka ovat kunnan sosiaalipalvelun­tuottajarekisterissä.

 
Arkaluontoisten tietoja voivat kerätä esimerkiksi:

 • hierojat
 • kotipalveluyritykset
 • lasten- tai nuorten ohjaajat
 • henkilökohtaiset avustajat
 • kiropraktikot
 • naprapaatit

 • ravitsemusterapeutit
 • psykologit
 • suuhygienistit
 • lääkärit
 • fysioterapeutit
 • jalkahoitajat
 • toimintaterapeutit
 • perhehoitajat
 • seksuaaliterapeutit jne.

Edellytyksenä on, että se on osa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, työterveydenhuoltoa, työkyvyn arviointia, lääketieteellistää diagnosia, terveys- tai sosiaalihuollollista hoitoa tai terveys- tai sosiaalihuollon palvelujen ja järjestelmien hallintoa.

Muistathan, että sote-alan toimijoilla täytyy olla sote-alan oImavalvontasuunnitelma. Lue lisää: GDPR-asiakirjapaketti MAXI sisältää myös valmiin sote-alan omavalvontasuunnitelman.

Erityisten henkilötietoryhmien tietoja voivat käsitellä kaikki yritykset jos:

 • Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksen kyseisten henkilötietojen käsittelyyn. Tällainen suostumus voidaan pyytää esimerkiksi, jos matkailuyrittäjän täytyy saada asiakkaan allergiatiedot ruokailun järjestämiseksi.
 • Kun käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi esimerkiksi julkaisemalla ne verkkosivuillaan.
 • Kun käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Kun käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten oikeuksien noudattamiseksi työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla.
 • Kun käsittely on tarpeen yleisen edun mukaista arkistointia, tieteellistä ja historiallista tutkimusta tai tilastointia varten.

Jos käsittelet arkaluontoisia henkilötietoja, tarvitset aina selostee käsittelytoimista -asiakirjan. Lue lisää: Seloste käsittelytoimista – Asiakirja valvontaviranomaisille ja yrityksen sisäiseen käyttöön

Valmiit GDPR-asiakirjapaketit KAIKENKATTAVA ja SOTE sisältävät myös seloste käsittelytoimista -asiakirjan. Tutustu tästä.

Linkit

%d bloggaajaa tykkää tästä: